گروه تخصصی فرش اسلیمی

اولین طراح، مشاور و تولید کننده فرشهای خاص، بزرگ پارچه و یکپارچه ماشینی درجهان. تولید کننده انواع فرش دستبافت یزد وکاشان، خدمات متنوع وارزنده ای را در زمینه های طراحی، مشاوره، آموزش، تاسیس و راه اندازی، تولید، مدیریت و بازرگانی به جامعه فرش دستباف، ماشینی، تافتینگ و سایر منسوجات ارائه می نماید.

مشاهده پروژه ها

اولین گنبد فرشی جهان

طراحی، بافت واجرای گنبد با استفاده از فرش ماشینی کروی شکل توسط گروه تخصصی فرش اسلیمی

پروژه ها