کاتالوگ مجموعه پروژه ها و نقشه های گروه تخصصی فرش اسلیمی

با کلیک روی دکمه زیر می توانید مجموعه پروژه ها و نقشه های قواره بزرگ، خاص و یکپارچه را مشاهده نمایید.

دانلود کاتالوگ

 مجموعه فرش های دایره ای ( گرد ) ساخته شده

 

برای مشاهده این مجموعه از کاتالوگ ها، با استفاده از ورق زدن، نمونه نقشه های موجود در کاتالوگ را می توان مشاهده نمود و با کلیک یا ضربه روی هر نقشه مجموعه تصاویر بیشتری از آن نقشه نمایش داده می شود. همچنین امکان مشاهده کاتالوگ به صورت تمام صفحه با استفاده از دکمه  وجود دارد.

 مجموعه فرش های مستطیلی ساخته شده (قسمت ۱ )

 مجموعه فرش های مستطیلی ساخته شده (قسمت ۲ )