کاتالوگ مجموعه پروژه ها و نقشه های گروه تخصصی فرش اسلیمی

با کلیک روی دکمه زیر می توانید مجموعه پروژه ها و نقشه های قواره بزرگ، خاص و یکپارچه را مشاهده نمایید.

دانلود کاتالوگ

 مجموعه فرش های دایره ای ( گرد ) ساخته شده

 مجموعه فرش های مستطیلی ساخته شده (قسمت ۱ )

 مجموعه فرش های مستطیلی ساخته شده (قسمت ۲ )