امامزاده اسماعیل (ع) چیذر- تهران

این فرش ها به صورت صددرصد اکریلیک، ۱۰۰۰ شانه و به مساحت کلی ۳۰۰مترمربع در قطعات فرشهای قواره بزرگ به ابعاد مختلف 7*5 ، 8*5، 8*6 می باشد.

سایر پروژه ها

امامزاده اسماعیل چیذر حسینیه کوی سنگ نایین مسجد جامع باکو - آذربایجان مسجد جامع بارجین - میبد نمازخانه گروه تخصصی نیروگستر نمازخانه شرکت نفت حسینیه کوی محمدیه نایین حسینیه صدره و سرفره کاشان