حسینیه صدره و سرفره کاشان – اصفهان

این فرش ماشینی که از جنس صددرصد اکرولیک، ۷۰۰ شانه و ۸ رنگ می باشد، به صورتی کاملا یکپارچه و بدون وجود هیچگونه اثری از محل اتصال در رخ فرش، توسط متخصصین گروه تخصصی فرش اسلیمی به شیوه ای ماهرانه طراحی وساخته شد و در مهر ماه سال ۱۳۹۶ ه.ش در حسینیه صدره و سرفره (هیئت نخل) کاشان نصب و تحویل گردید. 

سایر پروژه ها

امامزاده اسماعیل چیذر حسینیه کوی سنگ نایین مسجد جامع باکو - آذربایجان مسجد جامع بارجین - میبد نمازخانه گروه تخصصی نیروگستر نمازخانه شرکت نفت حسینیه کوی محمدیه نایین حسینیه صدره و سرفره کاشان