مسجد جامع بارجین – میبد – یزد

این فرش ماشینی، به صورت یکپارچه، صددرصد اکریلیک، ۵۰۰ شانه و با مساحت کلی ۱۰۰۰ متر مربع می باشد. نقشه آن برگرفته از نقوش کاشیکاری محراب و تزئینات خاص معماری این مسجد بوده که در سال ۱۳۸۶ ه.ش طراحی، ساخت و نصب فرش مسجد جامع بارجین توسط گروه تخصصی فرش اسلیمی انجام گردید. 

سایر پروژه ها

امامزاده اسماعیل چیذر حسینیه کوی سنگ نایین مسجد جامع باکو - آذربایجان مسجد جامع بارجین - میبد نمازخانه گروه تخصصی نیروگستر نمازخانه شرکت نفت حسینیه کوی محمدیه نایین حسینیه صدره و سرفره کاشان