حسینیه تاریخی نوآباد – نایین – اصفهان

این فرش ماشینی، ۸ضلعی، به صورت یکپارچه، صددرصد اکرولیک، ۱۰۰۰ شانه و با قطر ۱۳ متر می باشد. نقشه آن با الهام از نقوش فرشهای اصیل و نامدار نایین که دارای شهرت جهانی می باشد طراحی گردیده است. طراحی، ساخت و یکپارچه سازی فرش حسینیه باستانی نوآباد نایین توسط متخصصین گروه فرش اسلیمی به شیوه ای ماهرانه در آذر ماه سال ۱۳۹۶ انجام شد.

سایر پروژه ها

امامزاده اسماعیل چیذر حسینیه کوی سنگ نایین مسجد جامع باکو - آذربایجان مسجد جامع بارجین - میبد نمازخانه گروه تخصصی نیروگستر نمازخانه شرکت نفت حسینیه کوی محمدیه نایین حسینیه صدره و سرفره کاشان