حسینیه تاریخی کوی محمدیه – نایین – اصفهان

این فرش ماشینی ۸ضلعی، به صورت یکپارچه، صددرصد اکریلیک، ۷۰۰ شانه و با قطر ۱۰ مترمربع به انضمام فرش صفه ها می باشد.طرح آن برگرفته از سبک غنی فرش نایین و اصفهان و با بکارگیری از گلهای شاه عباسی زیبا در زمینه سرمه ای می باشد که در سال ۱۳۹۵ ه.ش طراحی، تولید و نصب گردید.

سایر پروژه ها

امامزاده اسماعیل چیذر حسینیه کوی سنگ نایین مسجد جامع باکو - آذربایجان مسجد جامع بارجین - میبد نمازخانه گروه تخصصی نیروگستر نمازخانه شرکت نفت حسینیه کوی محمدیه نایین حسینیه صدره و سرفره کاشان