چرا آندرلای(فوم فرش)؟

 
فوم فرش 

آندرلای یا فوم فرش لایه ای است از جنس پلیمر و مواد مصنوعی نیمه فشرده و اسفنجی با گونه های مختلف ضخامت، نرمی و سفتی که در زیر فرشهای یکپارچه و بزرگپارچه ای بر روی آن و یا نشستن روی آن حتی برای ساعاتی طولانی بسیار موجب راحتی و نرمی خاصی می گردد.در مکانهایی که انتقال صدا از کف به سقف طبقه زیرین نیز مهم باشد وجود این لایه اثربخش خواهد بود.

آندرلای یا فوم فرش لایه ای است از جنس پلیمر و مواد مصنوعی نیمه فشرده و اسفنجی با گونه های مختلف ضخامت، نرمی و سفتی که در زیر فرشهای یکپارچه و بزرگپارچه ای بر روی آن و یا نشستن روی آن حتی برای ساعاتی طولانی بسیار موجب راحتی و نرمی خاصی می گردد.در مکانهایی که انتقال صدا از کف به سقف طبقه زیرین نیز مهم باشد وجود این لایه اثربخش خواهد بود.