حسینیه باستانی کوی سنگ (گودالو)-نایین-اصفهان

این فرش ماشینی ۸ضلعی به صورت یکپارچه، صددرصد اکریلیک، ۵۰۰ شانه، با قطر ۱۳ مترمربع به انضمام فرش صفه ها می باشد.طرح آن برگرفته از سبک غنی فرش نایین با الهام از نقوش سنتی و تزئینات داخلی گنبد می باشد که در سال ۱۳۸۸ ه.ش طراحی، تولید و نصب گردید.

سایر پروژه ها

امامزاده اسماعیل چیذر حسینیه کوی سنگ نایین مسجد جامع باکو - آذربایجان مسجد جامع بارجین - میبد نمازخانه گروه تخصصی نیروگستر نمازخانه شرکت نفت حسینیه کوی محمدیه نایین حسینیه صدره و سرفره کاشان