حسینیه باستانی کوی سنگ (گودالو)-نایین-اصفهان

این فرش ماشینی، ۸ضلعی، به صورت یکپارچه، صددرصد اکریلیک، ۵۰۰ شانه، با قطر ۱۳ متر به انضمام فرش صفه ها می باشد. نقشه آن برگرفته از سبک غنی فرش نایین با الهام از نقوش سنتی و تزئینات داخلی گنبد می باشد. فرش حسینیه باستانی کوی سنگ نایین در سال ۱۳۸۸ ه.ش توسط گروه تخصصی فرش اسلیمی طراحی، ساخت و در آن محل نصب گردید.

سایر پروژه ها

امامزاده اسماعیل چیذر حسینیه کوی سنگ نایین مسجد جامع باکو - آذربایجان مسجد جامع بارجین - میبد نمازخانه گروه تخصصی نیروگستر نمازخانه شرکت نفت حسینیه کوی محمدیه نایین حسینیه صدره و سرفره کاشان