کاتالوگ مجموعه پروژه ها و نقشه های گروه تخصصی فرش اسلیمی

با کلیک روی دکمه زیر می توانید مجموعه پروژه ها و نقشه های قواره بزرگ، خاص و یکپارچه را مشاهده نمایید.

دانلود کاتالوگ

 مجموعه فرش های دایره ای ( گرد ) ساخته شده

 

برای مشاهده این مجموعه از کاتالوگ ها، با استفاده از ورق زدن، نمونه نقشه های موجود در کاتالوگ را می توان مشاهده نمود و با کلیک یا ضربه روی هر نقشه مجموعه تصاویر بیشتری از آن نقشه نمایش داده می شود. همچنین امکان مشاهده کاتالوگ به صورت تمام صفحه با استفاده از دکمه  وجود دارد.