• گروه تخصصی فرش اسلیمی
 • Eslimi Carpet Group
 • کد : W0013P1RR ، زمینه لاکی ، حاشیه لاکی

  لطفا جهت سفارش سایز و رنگ دلخواه متناسب با دکوراسیون و سلیقه خویش و همچنین انتخاب کلکسیون بافت و ساخت فرش با واحد مشاوره یا فروش گروه تخصصی فرش اسلیمی تماس حاصل نمایید.

  کد : W0013P1RR ، زمینه لاکی ، حاشیه لاکی
  کد : W0013P1RR ، زمینه لاکی ، حاشیه لاکی
  کد : W0013P1RR ، زمینه لاکی ، حاشیه لاکی
  کد : W0013P1RR ، زمینه لاکی ، حاشیه لاکی
  کد : W0013P1RR ، زمینه لاکی ، حاشیه لاکی
  کد : W0013P1RR ، زمینه لاکی ، حاشیه لاکی