مشارکت گروه تخصصی فرش اسلیمی در جلسه انجمن صنایع نساجی ایران

جلسه کمیته فرش ماشینی انجمن نساجی ایران عصر روز یکشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۷ با حضور مدیرعامل گروه تخصصی فرش اسلیمی جناب آقای مهندس محمد سعیدپور و تعدادی از مدیران شرکتهای فرش ماشینی جهت بررسی مشکلات شرکتهای متقاضی در نمایشگاه دموتکس آلمان ۲۰۱۹ برگزار گردیده و طی آن مشکلات و مسائل موجود بررسی و هماهنگی های لازم جهت سهولت ارسال فرشهای شرکت کنندگان صورت گرفت.

لازم به ذکر است این شرکت(گروه تخصصی فرش اسلیمی) امسال نیز در نمایشگاه هانوفر آلمان از تاریخ ۱۱ الی ۱۴ ژانویه ۲۰۱۹ برابر ۲۱ الی ۲۴ دی ماه ۱۳۹۷ در سالن ۶ غرفه A57 گوشه ای از هنر ناب ایرانی را به دوستان و علاقه مندان فرشهای ایرانی سایز بلند، قواره بزرگ، خاص و یکپارچه به نمایش خواهد گذاشت.