بازدید فرماندار محترم کاشان جناب آقای مهندس علی اکبر مرتضایی، مسئولین و همراهان گرامی از مراحل طراحی و ساخت فرشهای قواره بزرگ، خاص و یکپارچه گروه تخصصی فرش اسلیمی در تاریخ ۹۷.۱۱.۰۲