فرش اسلیمی در انجمن صنایع

مشارکت گروه تخصصی فرش اسلیمی در جلسه انجمن صنایع نساجی ایران جلسه کمیته فرش ماشینی انجمن نساجی ایران عصر روز یکشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۷ با حضور مدیرعامل گروه تخصصی فرش اسلیمی جناب آقای مهندس محمد سعیدپور و تعدادی از مدیران شرکتهای فرش ماشینی جهت بررسی مشکلات شرکتهای...