اولین گنبد فرشی جهان

طراحی، بافت واجرای گنبد با استفاده از فرش ماشینی کروی شکل توسط گروه تخصصی فرش اسلیمی

پروژه ها

برنامه حضور در نمایشگاه

گروه تخصصی فرش اسلیمی در طول سال در نمایشگاه های معتبر در سراسر دنیا حضور فعال پیدا می کند. در اینجا آخرین وضعیت این حضور را مشاهده نمایید.