امامزاده اسماعیل (ع) چیذر- تهران

این فرش ها به صورت صددرصد اکریلیک، ۱۰۰۰ شانه و به مساحت کلی ۳۰۰مترمربع در قطعات فرشهای قواره بزرگ به ابعاد مختلف ۷*۵ ، ۸*۵، ۸*۶ می باشد.