فرش شورای اسلامی رفسنجان

طراحی، ساخت و نصب فرش یکپارچه سالن اجلاس شورای محترم شهر رفسنجان به متراژ ۱۰۰ متر