مسجد حیدر – باکو – جمهوریه أذربیجان

تصمیم وبناء وتکامل أکبر سجاده صناعه الآله فی العالم بمساحه ۳۲۰۰ متر مربع فی عام ۲۰۱۴

هذه سجاده الماکینه المتکامله مع ۱۰۰% اکریلیک و ۷۰۰ مشط و مساحه اجمالیه ۳۲۰۰ متر مربع. ترتکز تصمیم هذه السجاد على السجاد التاریخیه لمقبره الشیخ صافی أردبیلی (متوفره فی متحف فیکتوریا وألبرت فی لندن). تم ترکیب هذه السجاده وتسلیمها من قبال الخبراء من مجموعه الاسلیمی للسجاد بطریقه رائعه فی مسجد حیدر فی جمهوریه أذربیجان فی ۲۰۱۴.