فرش یکپارچه با طرح سجاده ای نمازخانه وزارت نفت ایران – تهران

این فرش تافتینگ، به صورت یکپارچه، صددرصد پشم طبیعی گوسفند و با مساحت کلی ۳۰۰مترمربع می باشد.جانمایی ستون ها با سطح مقطع متفاوت، محراب و سایر قسمتهای قناسی از ویژگیهای قابل توجه در فرش این مسجد می باشد که پس از طراحی و ساخت توسط گروه تخصصی فرش اسلیمی در مردادماه سال ۱۳۹۰ در ساختمان مرکزی شرکت ملی نفت ایران نصب گردید. استفاده از پشم صددرصد طبیعی گوسفند به سه دلیل زیر در این مکان حائز اهمیت می باشد:

۱. الیاف پشم چنانچه در معرض آتش سوزی واقع شود علاوه بر شعله ورنشدن، به صورت خاکستر و بدون پیشرفت در محل خود خاموش می گردد.

۲. از خواص بیولوژیکی الیاف پشم می توان به برطرف نمودن بوی بد پا و ضدحساسیت بودن آن اشاره نمود.

۳. استفاده از فرش پشمی در کف، در زمستان باعث ایجاد گرمی و در تابستان باعث ایجاد خنکی مطبوع می گردد.