مسجد حیدر باکو – کشور جمهوری آذربایجان

طراحی، ساخت و یکپارچه سازی بزرگترین فرش ماشینی جهان به مساحت ۳۲۰۰ مترمربع در سال ۱۳۹۳ ه.ش

این فرش ماشینی، به صورت یکپارچه، صددرصد اکریلیک، ۷۰۰ شانه و با مساحت کلی ۳۲۰۰ مترمربع می باشد. نقشه آن برگرفته از فرش تاریخی بقعه شیخ صفی اردبیلی(موجود در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن ) می باشد. این فرش توسط متخصصین گروه تخصصی فرش اسلیمی به شیوه ای ماهرانه در مسجد حیدر کشور جمهوری آذربایجان  در ژانویه سال ۲۰۱۴ نصب و تحویل گردید.