مسجد بقیه الله (عج)  وزاره الدفاع – الحرس الثوری – باسداران الطهران

هذه السجاده متکامله ، ۱۰۰٪ أکریلیک ، ۱۲۰۰ مشط ، بمساحه إجمالیه ۹۰۰ متر مربع. یستند هذا التصمیم إلى قبه شیخ لطف الله فی أصفهان ، وقد تم ترکیب هذه السجاده وتسلیمها من قبل متخصصین المجموعه الاسلیمی للسجاد بطریقه مهذبه فی المسجد فی مدینه طهران عام  ۱۴۳۹ ه.ق.