مسجد حضرت ابوالفضل (ع) –  شهر ری – تهران

آدرس: تهران- شهر ری- سه راه ورامین- کوچه بابک- ۵۰ متر داخل کوچه