مسجد حضرت رسول اعظم (ص) – پاسداران – تهران

این فرش ماشینی، به صورت یکپارچه،صددرصد اکرولیک، ۱۰۰۰ شانه و با مساحت کلی ۹۵۰ مترمربع می باشد. قسمت مرکزی ترنج برگرفته از مسجد تاریخی شیخ لطف الله و متناسب با نقش گنبد و دکوراسیون داخلی و معماری مسجد می باشد. این فرش توسط متخصصین گروه فرش اسلیمی به شیوه ای ماهرانه در مسجد حضرت رسول اعظم (ص) واقع در خیابان پاسداران تهران در آذر ماه سال ۱۳۹۶  نصب و تحویل گردید.