نمایشگاه دموتکس آلمان ۲۰۱۹

گروه تخصصی فرش اسلیمی امسال نیز در نمایشگاه فرش و کفپوش هانوفر آلمان (Domotex) از ۱۱ تا ۱۴ ژانویه ۲۰۱۹ (برابر ۲۱ تا ۲۴ دی ماه ۱۳۹۷) در سالن 6، غرفه A57 حضور فعال داشت.