حسینیه تاریخی کوی محمدیه – نایین – اصفهان

این فرش ماشینی، ۸ضلعی، به صورت یکپارچه، صددرصد اکریلیک، ۷۰۰ شانه و با قطر ۱۰ متر به انضمام فرش صفه ها می باشد. طرح آن برگرفته از سبک غنی فرش نایین و اصفهان و با بکارگیری از گلهای شاه عباسی زیبا در متن سرمه ای رنگ اجرا گردیده است. در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ ه.ش طراحی، ساخت و یکپارچه سازی فرش حسینیه تاریخی کوی محمدیه نایین توسط گروه تخصصی فرش اسلیمی اجرا گردید.