چرا فرش قواره بزرگ؟

 
چرا فرش قواره بزرگ
 

در سالن های بزرگ خانه های مسکونی و فضای میانی مبلمان چیدمان شده، وجود فرشی که کانون توجه و تمرکز و وحدت بخش وسایل چیده شده در آن محل باشد بسیار حائز اهمیت می باشد.

بدین معنی که به طور مثال در یک پذیرایی بزرگ که مابین مبلمان آن فضایی حدود ۸*۶ متر وجود داشته باشد را می توان از ۴ تخته فرش ۱۲ متری از یک طرح و یک رنگ برای پوشاندن آن استفاده کرد و این در حالی است قرارگیری خطوط ساده باف اطراف فرشها و حاشیه ها در کنار هم وحدت و تمرکزی که در مرکز فرش به خوبی باید زیبایی بخش مفروش کف باشدرا ایجاد نکرده و از عظمت، ابهت و بزرگی سالن می کاهد. ولی با استفاده از یک تخته فرش یک تکه و یکپارچه قواره بزرگ با یک طرح واحد می توان هم زیبایی و هم راحتی چیدمان، نظافت و جاروکردن و … بهره برد. بدین ترتیب برای پوشاندن و مفروش کردن اماکن، اتاقها و فضاهایی چون هال،پذیرایی و سالنها که ممکن است حتی با ضریبی از فرشهای استاندارد موجود در بازار مثل اندازه های ۱۲ متری، ۹ متری، ۶ متری و یا غیره متناسب و زیبا نباشد، می توان از فرشهای سفارشی قواره بزرگ یکپارچه و یک تکه ماشینی استفاده کرد.