چرا فرش ماشینی؟

 

در طراحی، بافت، ساخت و نصب فرشهای سفارشی قواره بزرگ، خاص و یکپارچه به صورت ماشینی پارامترهایی چون کوتاه بودن زمان تحویل، انتظار و تنوع بالا از طرح و نقشه و رنگ موردپسند، دقت در طراحی و ساخت فرش با سایز و اندازه دلخواه و بدون نقص، ثبات رنگی صددرصد، عدم سائیدگی و فرسایش پرز فرش و در نهایت ارزان بودن و مناسب بودن قیمت آن نسبت به مشابه دستباف آن بسیار دارای اهمیت می باشند.