• گروه تخصصی فرش اسلیمی
  • Eslimi Carpet Group
  • پشم یکی از مهمترین مواد اولیه در صنایع نساجی و فرش بوده و از دیرباز بشر توانسته از این الیاف در تهیه پوشاک و انواع زیراندازها استفاده نماید .

    ادامه مطلب