• گروه تخصصی فرش اسلیمی
  • Eslimi Carpet Group
  • در تابستان سال 1379 ه.ش و در مرکز کشور پهناور ایران در شهر تاریخی یزد بود که اولین دفتر نوین طراحی و مشاوره فرش مجهز به علم و تکنولوژیهای روز دنیا با نام فرش اسلیمی افتتاح گردید.

    ادامه مطلب