• گروه تخصصی فرش اسلیمی
  • Eslimi Carpet Group
  • پيشينه هنر نقاشی را مي‌توان در ديواره‌هاي غارهاي سنگي جستجو كرد كه طي ساليان متمادي ، به كاخ‌ها ، بناهاي مسكوني ، سفالينه ، پارچه ، قالي و ديگر صنايع و هنرها راه يافت .

    ادامه مطلب