دفتر مرکزی و کارخانه : کاشان ، کیلومتر 2 جاده کاشان-قمصر ، کوچه گلاب (باسکول) ، ساختمان شماره 54

98-31-5558-1112+

مشاوره : 8216-331-910-98+

فروش : 0517-060-912-98+

ایمیل : info@eslimicarpet.com

دفتر و نمایشگاه مشترک فرش اسلیمی و  علاءالدین در عمان