• گروه تخصصی فرش اسلیمی
  • Eslimi Carpet Group
  • حضور گروه تخصصی فرش اسلیمی در یازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی تهران (1398)

    حضور گروه تخصصی فرش اسلیمی در یازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی تهران