• گروه تخصصی فرش اسلیمی
 • Eslimi Carpet Group
 • کد : 10063 ، مسجد امام صادق نیروی هوایی ارتش (تهران)

  لطفا جهت سفارش سایز و رنگ دلخواه متناسب با دکوراسیون و سلیقه خویش و همچنین انتخاب کلکسیون بافت و ساخت فرش با واحد مشاوره یا فروش گروه تخصصی فرش اسلیمی تماس حاصل نمایید.

  مسجد امام صادق - منطقه مسکونی نیروی هوایی ارتش (تهران)
  مسجد امام صادق - منطقه مسکونی نیروی هوایی ارتش (تهران)
  مسجد امام صادق - منطقه مسکونی نیروی هوایی ارتش (تهران)
  مسجد امام صادق - منطقه مسکونی نیروی هوایی ارتش (تهران)
  مسجد امام صادق - منطقه مسکونی نیروی هوایی ارتش (تهران)